Vänligen ring eller maila till oss;

Restaurang Haddocks| Södra Hamnsgatan | 0304 67 12 90 | info@haddocks.se